NieuwLeren – Onderwijs op maat

NieuwLeren is een innovatieve adviesorganisatie voor het onderwijs. Wij ondersteunen scholen bij het vormgeven van hun onderwijsvernieuwing. Daarvoor hebben we een aantal pijlers ontwikkeld die we steeds als uitgangspunt nemen bij de onderwijsvernieuwing.

Heldere leerlijnen

Een goede structuur is voorwaarde voor het kunnen overzien van het leertraject. Vaak is de methode een belangrijk onderdeel van deze structuur, gekoppeld aan het leerstofjaarklassensysteem. Dat heeft best goed gewerkt, maar is nu vaak een blokkade om echt adaptiever te gaan werken. Een alternatieve structuur, die veel flexibeler is, is het werken vanuit heldere leerlijnen. Deze leerlijnen zijn opgebouwd uit kleine leerstofdoelen die overzicht bieden aan leerkracht en leerling. NieuwLeren heeft deze leerlijnen uitgewerkt voor een groot aantal vakgebieden. Deze zijn door jullie school naar eigen inzicht aan te passen en vormen de basis van je onderwijs.

De leerling aan zet

De leerkracht is vaak de spin in het web bij alles wat geleerd wordt in de klas. Dat is mooi en tegelijk soms een belemmering om tot nog meer differentiatie te komen. Je kunt immers niet nog meer tegelijk overzien en inplannen. De sleutel ligt hier bij de leerling. Als je in staat bent je organisatie zo in te richten dat de leerling zelf eigenaarschap heeft over zijn leerproces ontstaat er veel motivatie bij leerlingen.  Een manier om te werken met de kinderen aan eigenaarschap is door te werken vanuit leerstofdoelen met daarbij kindgesprekken.

Slimme onderwijstools

Snel internet, goede wifi en goede computers geven een wereld aan mogelijkheden om je onderwijs anders in te richten. Om keuzestress op onderwijskundig gebied te voorkomen is het belangrijk om vanuit een gedeelde visie te starten. Vanuit deze visie helpen we jullie om te ontdekken welke slimme onderwijstools daarbij passen.

Lees meer  Trainingen