Blog: werken met een doelenmuur

Blog: werken met een doelenmuur

De afgelopen jaren heb ik in verschillende soorten onderwijs gewerkt. Ik ben hier in aanraking geweest met leerlingen tussen de 4 – 21 jaar. Overal speelden dezelfde vragen. Hoe krijg ik leerlingen gemotiveerd? Waarom nemen leerlingen uit zichzelf geen boeken mee naar huis? Waarom maken leerlingen hun huiswerk niet? Langzamerhand ben ik overtuigd geraakt, dat de rol van de leerkracht en het hedendaagse onderwijs hier sterk aan bijdraagt. Maar dat we deze rol wel anders moeten gaan invullen dan voorheen. In deze blogserie wil ik als eerste in gaan op het zichtbaar maken van het leren door het gebruik van een doelenmuur.

De doelenmuur hangt achterin mijn lokaal. En daar staat per blok op wat de leerlingen moeten kennen en kunnen binnen een bepaalde periode op een bepaald vak. Dit gaat verder dan je les doel benoemen, tijdens je les. Dit zorgt voor taakgerichtheid op dat moment, maar heeft nog geen invloed op de langere termijn. Juist deze doelenmuur geeft motivatie over een langere periode.

Waar het omdraait is dat de leerlingen weten waar ze aanwerken. John Hattie heeft onderzoek gedaan naar o.a. de rol van de leerkracht. Hierin komt duidelijk naar voren dat leerlingen de doelen moet kennen. En moeten weten wat de succescriteria zijn. De leerkracht draagt wezenlijk bij aan de motivatie van de leerlingen.

De doelenmuur is meer dan een bord waarop doelen hangen. Eigenlijk is het een muur van motivatie. Je stelt namelijk als leerkracht met de leerlingen een doel vast over de score van de volgende toets bijv. Op Blok 1 van rekenen halen we een gemiddelde score van 80% of hoger. Dit werkt motiverend wat er is een groepsdoel gesteld waar iedereen aan werkt. De motivatie om samen te werken is hoger. En het leren is pas echt feest als je scores weet te verhogen!

Leerlingen in de bovenbouw vinden de doelenmuur fijn werken. Omdat ze inzichtelijk hebben wat ze moeten kennen en kunnen. En weten in keuze opdrachten keuzes te maken die goed zijn voor hun eigen leerproces. Het niveau van werken is geen belemmering.

Leerkrachten zijn veel bewuster bezig met de doelen en weten eventueel te schrappen in lesstof. En kunnen goed volgen wat leerlingen nog moeilijk vinden en wat al wel goed gaat. Leerkrachten die met een doelenmuur werken zeggen unaniem dat hun scores omhoog gaan. En dat er een hoge taakgerichtheid in hun klas is.

Heb ik leerlingen in de klas die boeken mee naar huis nemen om te oefenen zonder dat ik het zeg. Ja, die heb ik met regelmaat. Heb ik ook leerlingen die dit niet doen? Ja die heb ik ook. Zijn er leerlingen gemotiveerd in mijn klas. Ja, die zijn er. Zijn er leerlingen die ook weleens ongemotiveerd zijn? JA die zijn er ook. Als docent heb je de taak om altijd met leerlingen in gesprek te blijven en hun te vragen; ‘hoe het gaat met je leerproces?’.

Nieuwsgierig of een doelenmuur binnen je eigen onderwijs een plek kan krijgen? We komen graag met je in contact!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Mail naar info@nieuwleren.nl of bel met 06-13027919

2017-02-20T15:38:43+01:00