Interpretatie referentieniveaus rekenen NieuwLeren

Interpretatie referentieniveaus rekenen NieuwLeren

Een document met een vertaling van de doelen uit de referentieniveaus rekenen, in de ik-vorm.

De referentieniveaus zijn niet altijd in een keer duidelijk, vaak is er extra uitleg nodig van wat er precies bedoeld wordt met een bepaald doel. In de aanloop naar het schrijven van ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’ heb ik doelen in  de referentieniveaus rekenen omgezet naar hele zinnen, in de ik-vorm. Dit gaf mij houvast om de vertaling naar het boek te maken. Dit document deel ik graag met je, het kan inzicht geven in de referentieniveaus. Besef wel dat het mijn interpretatie is van die referentieniveaus. Het SLO heeft een eigen document gemaakt met uitleg per doel van de referentieniveaus rekenen (222 pagina’s), ook dat document kun je hier downloaden.

Interpretatie referentieniveaus rekenen NieuwLeren
Concretisering referentieniveaus rekenen (SLO)
2021-01-14T15:05:48+01:00