masterclassproceon2022-11-02T11:32:18+01:00

Studiemiddag
Doelgericht werken bij rekenen
2 november 2022
15:00 – 17:30 uur

Kerndoelen en referentieniveaus

Referentieniveaus rekenen 1F en 1S
Referentieset rekenen 1F
Referentieset rekenen 1F en 1S per domein
Interpretatie referentieniveaus rekenen NieuwLeren
Referentieset rekenen 1S
Referentieniveaus taal 1F en 2F
Referentieset lezen 1F
Referentieset lezen 2F

Bestanden bij de leerlijn rekenen

Doelen NieuwLeren rekenen groep 1
Doelen NieuwLeren rekenen groep 1
Leerlijnen rekenen groep 3-4-5 verdeeld over de weken
Leerlijnen rekenen groep 6-7-8 verdeeld over de weken
Voorbeeld doelenkaart rekenen groep 6
Klik hier voor de doelenoverzichten voor rekenen

PowerPoint

PowerPoint training ‘Doelgericht werken vanuit leerlijnen’
MijnOnderwijs

Achtergrondartikelen bij deze training

Artikel ‘Referentieniveaus voor het basisonderwijs’
Artikel ‘Tijd om te leren’ over beheersingsgericht leren
Artikel ‘Door een hoepeltje springen voor de eindtoets’
Artikel ‘De referentieniveaus getoetst’
Meer artikelen en documenten over de referentieniveaus en leerlijnen

Als het nodig is kun je me bellen via 06-13027919

 Je kunt me ook mailen: info@nieuwleren.nl