Computational thinking/programmeren op leerkrachtniveau

Computational thinking/programmeren op leerkrachtniveau

Computational thinking/programmeren zijn vaardigheden die nu al, maar nog meer in de toekomst van belang zijn. Dat belang wordt in het onderwijs zeker gezien. Alleen is de vraag: hoe ga je er precies mee om? Wat zijn de mogelijkheden? Welke kennis en vaardigheden worden er van de leerkrachten verwacht? Welke (onderwijskundige)visie schuilt er achter deze ontwikkelingen?

Deze training zal naast een theoretisch gedeelte, met name ook bestaan uit praktische oefeningen. Als leerkrachten/teamĀ  kennismaken met robots zoals de NAO robot, Codeybot, Sphero, Dash en dot, Thymio etc.

Cursusinhoud

  • Wat is Computational thinking en waarom is het zo belangrijk
  • Welke robots zijn beschikbaar voor het onderwijs
  • Hoe kunnen robots in het onderwijs worden ingezet
  • Welke onderwijskundige principes zijn
  • Programmeren met Scratch
  • Leerlijnen programmeren/robotica
  • Nieuwste ontwikkeling op het gebied van robotica

Tijdsduur en plaats

De cursus wordt gegeven op je school. De duur van deze cursus is een dagdeel. De trainer zorgt voor de robots en de devices. Bij het onderdeel programmeren zijn mogelijk devices van de school zelf nodig. De training wordt verzorgd door Sander Dorst.

Maatwerk

Bovenstaande is de algemene insteek van deze cursus. Daarnaast is het mogelijk een maatwerk nascholingsaanbod voor u op te stellen.

Informatie aanvragen

Trainers:

2017-11-16T14:00:07+01:00