Zelfsturende vaardigheden bij leerlingen

Zelfsturende vaardigheden bij leerlingen

Zelfsturende vaardigheden ontwikkelen zich in de periode van geboorte tot jong-volwassenheid. Welke waarde hebben ze voor het onderwijs? Welk voordeel brengt goed ontwikkelde zelfsturende vaardigheden? Hoe kun je de ontwikkeling van zelfsturende vaardigheden stimuleren bij leerlingen? In deze training kijken we zowel naar de theorie als naar de praktijk.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • wetenschappelijk onderzoek naar zelfsturing; wat levert dat voor inzichten op?
  • metacognitieve vaardigheden en executieve functies
  • rol van de leerkracht/ouder bij aanleren zelfsturende vaardigheden
  • cirkel van zelfsturing (van taak tot doel in fases uiteengezet)
  • zelfsturing ontwikkelen bij je leerlingen

Tijdsduur en plaats

De cursus wordt gegeven op je school. De duur van deze cursus is een dagdeel. De training wordt verzorgd door Natasja Smit.

Maatwerk

Bovenstaande is de algemene insteek van deze cursus. Daarnaast is het mogelijk een maatwerk nascholingsaanbod voor u op te stellen.

Informatie aanvragen

Trainers:

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Mail naar info@nieuwleren.nl of bel met 06-13027919

2017-03-22T13:24:55+01:00