Boek ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’ (set van 5 stuks)

99,95

Dit boek ”Leerlijnen voor het basisonderwijs” bevat leerdoelen voor groep 1 t/m 8. De leerlijnen zijn uitgewerkt in leerling-taal. Deze praktische leerdoelen helpen je om zicht te krijgen op het leerstofaanbod en om meer vanuit leerlijnen te gaan werken. De leerlijnen zijn gebaseerd op de kerndoelen voor het basisonderwijs, waarbij ook is gekeken naar de huidige onderwijspraktijk en de verdeling in vakken en leerdomeinen. Voor de volgende vakgebieden zijn leerlijnen uitgewerkt:

  • Rekenen
  • Taal
  • Spelling
  • Engels
  • Natuur en techniek
  • Geschiedenis
  • Aardrijkskunde
  • Verkeer
  • Burgerschap
Categorie: