Referentiesets rekenen en de eindtoets

Referentiesets rekenen en de eindtoets

Referentieopgaven eindtoets rekenen
Basisscholen kunnen kiezen uit verschillende eindtoetsen. Om de verschillen tussen die eindtoetsen niet te groot te maken en om het toetsen van de referentieniveaus in verschillende schooltypen (po – vo- mbo) mogelijk te maken heeft de overheid referentiesets vastgesteld. Referentiesets zijn voorbeeldsommen die in elke eindtoets moeten voorkomen om zo een bepaalde overeenkomst tussen die toetsen te garanderen. Daarbij is ook de cesuur (wanneer haal je 1F of 1S) gekoppeld aan deze referentiesets. De referentiesets zijn niet openbaar en worden elk jaar aangeleverd aan de toetsaanbieders. Er is ook een openbare referentieset om inzicht te geven in de het type som dat gevraagd wordt in de eindtoets. Die openbare referentiesets voor rekenen vind je via de button onderaan deze pagina.

Uitleg referentiesets rekenen
De openbare referentiesets bevatten 80 opgaven voor rekenen 1F en 40 voor 1S. Een leerling heeft 1F gehaald als hij 50 of meer 1F opgaven goed heeft, bij 49 heeft hij 1F dus niet gehaald. 1S is gehaald als de leerling 30 of meer van de 40 1S opgaven goed heeft gemaakt.

De referentiesets zijn niet bedoeld als oefentoets, maar om inzicht te geven in de manier van toetsen van de referentieniveaus.

2023-02-01T13:42:24+01:00