burgerschap

Nieuwe leerlijnen voor burgerschap

Naar aanleiding van de concept kerndoelen hebben we nieuwe leerlijnen ontworpen. Deze vormen een aanvulling op het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs. De concept kerndoelen zijn nog niet definitief, maar deze leerlijnen geven al wel een goede denkrichting. Feedback is welkom via info@nieuwleren.nl Bekijk hier de nieuwe leerlijnen burgerschap

Nieuwe leerlijnen voor burgerschap2024-06-18T12:39:10+02:00

Burgerschap, reflectie op de concept kerndoelen

De concept kerndoelen geven richting aan het burgerschapsonderwijs. In dit artikel analyseer ik deze concept kerndoelen en geef ik een aanzet voor leerlijnen gebaseerd op deze kerndoelen. Lees hier het artikel over burgerschap

Burgerschap, reflectie op de concept kerndoelen2024-06-18T12:48:56+02:00