Masterclass2024-01-29T14:56:43+01:00

Doelgericht werken vanuit leerlijnen

Online masterclass

Deze online masterclass bestaat uit een combinatie van theorie, ruimte voor vragen en uit praktische opdrachten. De masterclass kent de volgende opbouw:

1. Referentieniveaus, kerndoelen en de doorstroomtoets

De referentieniveaus vormen de start van deze masterclass. De referentieniveaus vormen de basis voor het aanbod op de basisscholen, dan is het goed om ze te kennen en bij het ontwerpen van leerlijnen hier mee te starten. We bekijken de inhoud van de referentieniveaus, de verschillen tussen 1F en 2F/1S en onderzoeken hoe de referentieniveaus worden getoetst in de doorstroomtoets. We bekijken de concept kerndoelen die door het SLO zijn opgesteld, wat betekenen deze nieuwe doelen straks voor onze school? Wat is de relatie tussen deze kerndoelen en de referentieniveaus? Als er nieuwe kerndoelen zijn, wat gebeurt er dan met de referentieniveaus? Deze vragen bespreken we tijdens het eerste deel van de masterclass. 

2. Van methode naar leerlijn

De referentieniveaus zijn het einddoel van groep 8. Voor methodemakers dus een richtpunt, maar hoe vertaal je de referentieniveaus naar een methode? We kijken hiernaar om te onderzoeken hoe we om kunnen gaan met de methodes en of je de methode ook (deels) kunt loslaten. Als je niet alles doet uit je methode en als je keuzes moet maken in je aanbod, welke keuzes maak je dan? Hoe ziet een goede leerlijn eruit en wat is een mooie combinatie met de methode? Als je meer vanuit leerlijnen wilt gaan werken, start je dan met rekenen of juist met taal? We reiken je praktische documenten aan, zoals een overzicht van je reken- of taalmethode met de doelen voor een leerjaar. Vanuit deze doelen gaan we op zoek naar een goede opbouw van de leerlijn in je groep.

3. Leerlingen en doelen

We sluiten kort af met het betrekken van  je de leerlingen bij de doelen. Op welke manieren kun je dit doen? Aan de hand van voorbeelden gaan we op zoek naar hoe we de leerlingen het beste kunnen betrekken bij de doelen en wat dit oplevert. 

Doelgroep

Leerkrachten basisonderwijs, IB-ers, directies basisonderwijs

Datum en tijd

Dinsdag 19 maart 2024 van 15:00 tot 17:00 uur
Donderdag 21 maart 2024, van 15:00 tot 17:00 uur
Maandag 25 maart 2024, van 15:00 tot 17:00 uur
Woensdag 3 april 2024, van 15:00 tot 17:00 uur

Kosten

€ 95 per persoon, vrijgesteld van BTW

Programma

15:00 uur De referentieniveaus
15:55 uur Van methode naar leerlijn
16:45 uur Leerlingen en doelen
17:00 uur Afsluiting

Deze masterclass wordt verzorgd door Maarten van der Steeg

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Mail naar info@nieuwleren.nl of bel met 06-13027919