paars

Zelfsturende vaardigheden bij leerlingen

Zelfsturende vaardigheden ontwikkelen zich in de periode van geboorte tot jong-volwassenheid. Welke waarde hebben ze voor het onderwijs? Welk voordeel brengt goed ontwikkelde zelfsturende vaardigheden? Hoe kun je de ontwikkeling van zelfsturende vaardigheden stimuleren bij leerlingen? In deze training kijken we zowel naar de theorie als naar de praktijk. Cursusinhoud De cursus bestaat uit Lees verder

Zelfsturende vaardigheden bij leerlingen2017-03-22T13:24:55+01:00

Effectieve schoolplannen met Schoolplan.nu

NieuwLeren kan u prima ondersteunen bij het opstellen van uw schoolplan en jaarplan. We werken bij het opstellen van de schoolplannen met het programma Schoolplan.nu. Onze begeleiding bestaat uit de volgende fasen: Van visie naar plan In deze fase maken we de kaders helder. Het strategisch beleidsplan vormt hierin het startpunt. We denken hier samen met directeuren Lees verder

Effectieve schoolplannen met Schoolplan.nu2017-02-20T14:35:26+01:00