paars

Teamontwikkeling

Samen in kleine groepjes een matras maken, zoals mijn vader dat deed in de matrassenfabriek van zijn vader. Teamwork. Iedereen erkent het belang ervan, maar toch functioneert 80% van de teams onvoldoende. Teamwork lijkt moeilijk, ongrijpbaar ook. Toch zijn er een aantal redelijk eenvoudige principes waaraan je als team kunt werken waardoor echt teamwork Lees verder

Teamontwikkeling2023-12-08T12:24:48+01:00

Effectieve schoolplannen met Schoolplan.nu

NieuwLeren kan je ondersteunen bij het opstellen van uw schoolplan en jaarplan. We werken bij het opstellen van de schoolplannen met het programma Schoolplan.nu. Onze begeleiding bestaat uit de volgende fasen: Van visie naar plan In deze fase maken we de kaders helder. Het strategisch beleidsplan vormt hierin het startpunt. We denken hier samen Lees verder

Effectieve schoolplannen met Schoolplan.nu2023-05-04T13:36:09+02:00

Artikel ‘De concept kerndoelen voor rekenen en wiskunde’

De conceptkerndoelen zijn gepresenteerd. Wat betekenen deze kerndoelen voor het basisonderwijs? Vraagt het om aanpassingen van ons onderwijs of valt het mee? Volgens het SLO zijn ze concreter geworden, maar is dat ook zo? In dit eerste artikel analyseren we de conceptkerndoelen voor rekenen en wiskunde. We bekijken de structuur, manier van formuleren en Lees verder

Artikel ‘De concept kerndoelen voor rekenen en wiskunde’2024-03-13T10:20:12+01:00