Tijd en snelheid oefenboek Basis2024-06-04T15:46:27+02:00

RekenReis uitlegboek

RekenReis is een uitlegboek bij alle rekendoelen voor het basisonderwijs.  Uit het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs hebben we de doelen voor rekenen samengevoegd per domein en uitgelegd.

In dit uitlegboek is per doel een duidelijke uitleg geschreven over wat het doel betekent en hoe je dit uitrekent.

Waarom RekenReis?

Er is al veel uitleg te vinden over rekenen, vaak filmpjes op internet. De filmpjes zijn soms goed en soms minder goed. Het nadeel is echter dat het een versnipperd aanbod is. De methodes geven ook uitleg, maar die is vaak verborgen in de methode, het is lastig om een goed totaaloverzicht te krijgen. Hoe weet je nu wat er precies gevraagd wordt aan het eind van het basisonderwijs en sluit het aan bij de referentieniveaus? In RekenReis hebben we goed gekeken naar die referentieniveaus en naar de rekendoelen voor het basisonderwijs. We sluiten hier bij aan, zodat een helder beeld ontstaat van wat er nu eigenlijk precies gevraagd wordt. We geven aan wat 1F en 1S doelen zijn, zodat je met de goede onderwerpen bezig bent.

Eilanden

Door elk domein af te beelden als een eiland ontstaat er een hoofdstructuur van de belangrijkste onderdelen bij rekenen. Zo is er het eiland Vermenigvuldigen en delen, waar alles uitgelegd wordt wat met dit onderdeel te maken heeft. Op deze manier ontstaat er herkenning en kun je makkelijk refereren naar een bepaald onderdeel op een eiland.

Duidelijke uitleg

De uitleg start steeds met de doelen, deze zijn geschreven in leerlingtaal. Dan volgt het kopje Wat betekent dit?  waar we kort uitleggen wat de doelen betekenen, gevolgd door Hoe reken ik dit uit?. In dat onderdeel leggen we stap voor stap uit hoe je deze bewerking kunt uitvoeren.

Voor wie is RekenReis bedoeld?

RekenReis is geschreven voor leerlingen, leerkrachten en ouders. We leggen in leerlingtaal uit wat een doel betekent en hoe je dit uitrekent. Uiteraard geven we hier voorbeelden bij. Daarnaast geeft RekenReis ook voor leerkrachten een prima overzicht van de rekenonderdelen voor het basisonderwijs. Wanneer je als school werkt vanuit leerlijnen is RekenReis een perfect instrument om de strategieën af te stemmen binnen de verschillende groepen.  Ouders die hun kinderen willen ondersteunen kunnen ook gebruik maken van RekenReis.

Wie heeft RekenReis ontwikkeld?

Maarten van der Steeg, auteur van het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs is de hoofdauteur van het boek RekenReis.  Meelezers en leerlingen hebben meegekeken bij de opzet en uitwerking van het boek. Richard Hofsink heeft als vormgever de uitlegillustraties voor zijn rekening genomen. En de schitterende eilanden, de domeinen, zijn ontworpen en getekend door Anna Sikkes. Door deze samenwerking is het een mooi en overzichtelijk boek geworden waar we trots op zijn.