RekenReis2024-07-11T11:20:11+02:00

RekenReis, rekenen vanuit leerlijnen

RekenReis, rekenen vanuit leerlijnen

RekenReis is een uitlegboek met bijpassend oefenmateriaal bij alle rekendoelen voor het basisonderwijs. De doelen uit het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs hebben we samengevoegd per domein en voorzien van uitleg. De doelen zijn ingedeeld in overzichtelijke domeinen, zoals Optellen en aftrekken, Breuken, Tijd en snelheid. De oefenboekjes zijn ook ingedeeld in deze domeinen, zodat een duidelijke structuur ontstaat. Elk domein is daarbij ook verbeeld door een eiland. De leerlingen gaan op reis langs de eilanden en kunnen per domein de uitleg van de doelen lezen.

Uitlegboek en oefenboekjes

RekenReis bestaat uit een uitlegboek en verschillende oefenboekjes. Het uitlegboek kan zonder de oefenboekjes dienen als een naslagboek, voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Daarnaast zijn er oefenboekjes, deze zijn ingedeeld in dezelfde domeinen. Zo krijg je als leerling een samenhangende manier van oefenen, niet alles door elkaar, maar rustig, stap voor stap verder in het domein.

Eilanden

Door elk domein af te beelden als een eiland ontstaat er een hoofdstructuur van de belangrijkste onderdelen bij rekenen. Zo is er het eiland Vermenigvuldigen en delen, waar alles uitgelegd wordt wat met dit onderdeel te maken heeft. Op deze manier ontstaat er herkenning en kun je makkelijk refereren naar een bepaald onderdeel op een eiland.

Duidelijke uitleg

De uitleg start steeds met de doelen, deze zijn geschreven in leerlingtaal. Dan volgt het kopje Wat betekent dit?  waar we kort uitleggen wat de doelen betekenen, gevolgd door Hoe reken ik dit uit?. In dat onderdeel leggen we stap voor stap uit hoe je deze bewerking kunt uitvoeren.

Oefenboekjes

In de huidige rekenmethodes worden veel onderwerpen door elkaar heen aangeboden en geoefend. Het argument daarbij is dat er de leerlingen dan de samenhang gaan zien. Wij denken dat het bij het oefenen juist belangrijk is om de verschillende onderdelen los van elkaar te oefenen, vooral in het begin. Je kunt uiteraard wel onderdelen door elkaar heen oefenen, maar je gaat dan in RekenReis wel steeds terug naar waar je gebleven was met dat onderdeel. Je kunt even terugbladeren om te kijken wat je ook al weer gedaan had en zo weer verder gaan vanaf die basis. Bij digitale oefenmethodes ontbreekt dat overzicht totaal, bij veel huidige rekenmethodes op papier is het ook erg lastig om dat inzicht bij te houden, om te zien wat je al gedaan had van dat onderwerp. Wij bieden het dus aan per domein, zodat ook in de hoofden van de leerlingen een overzichtelijke structuur ontstaat. Voldoende oefening is cruciaal, maar ook weer niet oefenen om het oefenen. We hopen daar met deze oefenboekjes een mooie balans in te vinden.

Welke oefenboekjes zijn er?

De oefenboekjes worden ontwikkeld per domein. De planning is dat er voor alle domeinen oefenboekjes komen.

De eerste serie is beschikbaar na de zomer van 2024, dat gaat om de volgende boekjes:

 • Getallen en getalrelaties, oefenboek basis
 • Optellen en aftrekken, oefenboek basis
 • Vermenigvuldigen en delen, oefenboek basis
 • Tijd en snelheid, oefenboek basis
 • Meetkunde oefenboek basis

Hierna volgt de tweede serie, deze is naar verwachting in het najaar van 2024 beschikbaar. Deze oefenboeken zijn een vervolg op de basis serie en gaan verder in de leerstof.

 • Getallen en getalrelaties en geld, oefenboek vervolg
 • Optellen en aftrekken, oefenboek vervolg
 • Vermenigvuldigen en delen, oefenboek vervolg
 • Tijd en snelheid, oefenboek vervolg
 • Meetkunde oefenboek vervolg

De laatste serie is dan beschikbaar in het voorjaar van 2025:

 • Tabellen en grafieken, oefenboek basis
 • Breuken en verhoudingen, oefenboek basis
 • Breuken en verhoudingen, oefenboek vervolg
 • Verhaaltjessommen