Albero2022-11-01T09:29:15+01:00

Studiemiddag
Werken vanuit leerlijnen
10 november 2022  14:30 – 15:30

Kerndoelen en referentieniveaus

Referentieniveaus rekenen 1F en 1S
Referentieset rekenen 1F
Referentieset rekenen 1F en 1S per domein
Interpretatie referentieniveaus rekenen NieuwLeren
Referentieset rekenen 1S
Referentieniveaus taal 1F en 2F
Referentieset lezen 1F
Referentieset lezen 2F

Doelenkaart en MijnOnderwijs

Voorbeeld doelenkaart rekenen groep 6
MijnOnderwijs

PowerPoint

PowerPoint training ‘Doelgericht werken vanuit leerlijnen’

Achtergrondartikelen bij deze training

Artikel ‘Referentieniveaus voor het basisonderwijs’
Artikel ‘Tijd om te leren’ over beheersingsgericht leren
Artikel ‘De referentieniveaus getoetst’
Door een hoepel springen voor de eindtoets?
Meer artikelen en documenten over de referentieniveaus en leerlijnen

Als het nodig is kun je me bellen via 06-13027919

 Je kunt me ook mailen: info@nieuwleren.nl