trainingleerlijnengdterweeschool2021-06-29T11:38:09+02:00

Leerlijn taal en begrijpend lezen
Studiemorgen 30-6-2021
8:45 – 12:15

Welkom bij de training ‘Van methode naar leerlijn’  Je vindt op deze pagina linkjes naar  bestanden en artikelen met achtergrondinformatie.

Bestanden bij opdracht 1: Referentieniveaus en eindtoets taal 

Referentieniveaus taal 1F en 2F
Referentieset lezen 1F
Referentieset lezen 2F

Bestanden bij opdracht: Leerlijn begrijpend lezen

Doelen taal groep 1 en 2 NieuwLeren
Rijke taal, geletterheid in de kleutergroepen
Boek Rijke taal, onderwijs in leesbegrip

PowerPoint

PowerPoint training ‘Leerlijn begrijpend lezen’

Achtergrondartikelen bij deze training

Artikel ‘Referentieniveaus voor het basisonderwijs’
Meer artikelen en documenten over de referentieniveaus en leerlijnen

Als het nodig is kun je me bellen via 06-13027919

 Je kunt me ook mailen: info@nieuwleren.nl