vuurvlinder2022-09-06T14:51:47+02:00

Studiemorgen
Werken vanuit leerlijnen
21 oktober 2022, 9:00 tot 12:00 uur
Bs de Vuurvlinder

Kerndoelen en referentieniveaus

Referentieniveaus rekenen 1F en 1S
Referentieset rekenen 1F
Referentieset rekenen 1F en 1S per domein
Interpretatie referentieniveaus rekenen NieuwLeren
Referentieset rekenen 1S
Referentieniveaus taal 1F en 2F
Referentieset lezen 1F
Referentieset lezen 2F

Bestanden bij de leerlijn rekenen

Doelen NieuwLeren rekenen groep 1
Doelen NieuwLeren rekenen groep 1
Leerlijnen rekenen groep 3-4-5 verdeeld over de weken
Leerlijnen rekenen groep 6-7-8 verdeeld over de weken
Doelen WIG5 groep 3 hele jaar
Doelen WIG5 groep 4 hele jaar
Doelen WIG 5 groep 5 hele jaar
Doelen WIG5 groep 6 hele jaar
Doelen WIG5 groep 7 hele jaar
Doelen WIG5 groep 8 hele jaar

PowerPoint

PowerPoint training ‘Doelgericht werken vanuit leerlijnen’
MijnOnderwijs

Achtergrondartikelen bij deze training

Artikel ‘Referentieniveaus voor het basisonderwijs’
Artikel ‘Tijd om te leren’ over beheersingsgericht leren
Meer artikelen en documenten over de referentieniveaus en leerlijnen
Centrale ruimte online
Werkruimte online

Als het nodig is kun je me bellen via 06-13027919

 Je kunt me ook mailen: info@nieuwleren.nl